Links

Stichting De Cluft - Pottebakken

AKE-Emmen

Galerie Smit Vissers

Haagse kunstkring

Rijswijkse Kunstenaarsverenging Arti-Shock

Stichting Keramisten Noord-Nederland (SKNN)

Keramisch magazine KLEI

Elsje Fiederelsje Van Huus Uut

Jook Rakustook